Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Naast onze klanten verdient ook de samenleving onze aandacht. Wij houden daarom rekening met verschillende maatschappelijke factoren bij het verrichten van onze werkzaamheden. Omega Logistics vindt Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) van belang.

Met oog op het milieu hebben wij geïnvesteerd in een wagenpark dat zuinig is in verbruik en dat voldoet aan alle huidige normen (euro 5 en 6). We zullen in de toekomst blijven investeren in milieuvriendelijke innovatie.

Onze planners zijn daarnaast continu doelbewust bezig met het beperken van de te rijden afstand, zodat er geen overbodige kilometers gereden worden en waardoor de CO2 uitstoot geminimaliseerd wordt.

”Het Nieuwe Rijden” is geïntroduceerd bij de chauffeurs van Omega Logistics, daarnaast hebben de chauffeurs rijvaardigheidstrainingen gekregen. Het track & trace-systeem vergroot daarnaast de transparantie van onze dienstverlening voor onze klanten.

Ons personeelsselectiebeleid is erop gericht om onder andere langdurig werklozen, pensioengerechtigden en vutters de mogelijkheid te bieden om bij ons te werken. Wij bieden hierdoor ook deze mensen de gelegenheid om aan het arbeidsproces deel te blijven nemen, met voor hen aantrekkelijke werktijden. Zo kunnen onder andere oudere chauffeurs met veel werkervaring bij ons worden ingezet.

Omega Logistics biedt daarnaast de mogelijkheid aan scholieren om op verschillende gebieden praktijkervaring op te doen door middel van stages. Omega Logistics is een door VTL erkend leerbedrijf.